Friday, June 05, 2009
PÀGINA WEB - 5
.
Directori: http://lacreueta.blogspot.com/


Directori: http://amesparreguera.blogspot.com/


[Nomès accès persones autoritzades]
Directori: http://lluisartigas.spaces.live.com/

.

Labels: , , , , , , , , , ,

 
posted by Lluis Artigas Jorba at 10:51 AM | Permalink | 0 comments
Friday, May 22, 2009
PÀGINA WEB - 4
.
Direcció internet: http://esparregueraciutatdelmeucor.blogspot.com/


Direcció internet: http://es.youtube.com/user/eterno12


Direcció internet: http://dolsacatalunya.blogspot.com/

.

Labels: , , ,

 
posted by Lluis Artigas Jorba at 10:33 AM | Permalink | 0 comments
Wednesday, October 01, 2008
PÀGINES WEB - 3
m

Direcció internet: http://anecdotesdeesparreguera.blogspot.com/


Direcció internet: http://esparreguera.bitacoras.com/


Direcció internet: http://escritspublicats.blogspot.com/

.

Labels: , , , , ,

 
posted by Lluis Artigas Jorba at 10:14 AM | Permalink | 0 comments
Monday, July 28, 2008
PÀGINES WEB - 2
 
posted by Lluis Artigas Jorba at 12:23 AM | Permalink | 0 comments
Sunday, May 25, 2008
PÀGINES WEB - 1

Direcció internet: http://historiaesparreguera.blogspot.com/Direcció internet: http://bibliografialluis.blogspot.com/


Direcció internet: http://lluis-artigas.magix.net/

.

Labels: , ,

 
posted by Lluis Artigas Jorba at 9:49 AM | Permalink | 0 comments
Saturday, May 10, 2008
XALAPA, CAPITAL DE L'ESTAT DE VERACRUZ [MÈXIC]


Xalapa de Enríquez-Mèxic. Documental (1) de MuchoViaje.com

 
 

Xalapa de Enríquez-Mèxic. Documental (2) de MuchoViaje.com 

 


Un dia en XalapaRondalla Romantica XalapaBall jarocho típic.

Labels: , , , ,

 
posted by Lluis Artigas Jorba at 11:10 AM | Permalink | 1 comments
Thursday, December 20, 2007
Els meus estudis son .....Estudiant bastant dolent per naturalesa i condicionat per inestabilitats familiars de la meva infància, la meva formació és limitada i d'escàs rendiment. Tan sols academicamente als estudis primaris.

Ja d'adult, fent els examens per lliure en la convocatòria de l'any 1989 aconseguiria el títol de Graduat Escolar. Que a efectes laborals del sistema vigent, és equivalent a formació secundària o Tècnic Auxiliar.

A partir de la decada dels anys 1990, s'inicia un altre període de formació, en el qual poc a poc, s'intentarà corregir amb voluntat i esforç les manques de tota una vida.

Fruit de tot això, a data d'avui la meva formació és la següent:

Formació reglada:

 • Certificat d'Escolartitat.
 • Graduat Escolar.


Formació privada:
[Cursets amb títol, diploma o certificat]


 • Diploma de Cultura General.

 • Windows 95/98.

 • Informatica basica, internet i correu electronic:
  - Windows 2000 Profesional.
  - Internet.

 • Eines informàtiques per directius II
  - Word I Excel.

 • Informàtica avançada.

 • Internet (bàsic).

 • Comptabilitat general.

 • Comptabilitat i Finances. Cursos Empresarials Deusto.

 • Comptabilitat II.

 • Fiscalitat a les petites i mitjans empreses (Pymes).

 • Aspectes pràctics del Dret Empresarial.

 • Introducció al Dret [Civil-Mercantil].

 • Auditoria.

 • Gestió actualitzada de RRHH.

 • Gestió avançada de nòmines 2006.

 • Contractació laboral.

 • Iniciació al Comerç Exterior.

 • Marketing bàsic.

 • Estratègies de Màrketing.

 • E-màrketing.

 • Protocol i Relacions Públiques.

 • Tècniques d’administració comercial.

 • Logística integral.

 • Tècniques administratives d’aprovisionaments.

 • Gestió Integral Stocks i Magatzems II.

 • Conductor de carretons elevadors (torero).

 • Caixa TVP, gestió Stock i animació punt de venda.

 • L’anàlisis del cicle de vida del producte (ACV).

 • Tècniques de compra: negociació amb proveïdors.

 • Avaluació i homologació de proveïdors.

 • Motivació a la qualitat total, autocontrol, i normes de qualitat.

 • Verificació de Qualitat.

 • Costos de qualitat.

 • Qualitat ISO 9000: 2000.

 • Sistemes de gestió de la Qualitat i Certificació ISO 9001.

 • Sistemes Gestió Qualitat i medioambient.

 • ISO 14000 Gestió mediambiental: Implantació i Certificació.

 • Sistemes integrats de gestió d'envasaments i deixalles d'envàs (SIG).

 • Gestió mediambiental a l'empresa.

 • Sistemes integrats de gestió d'envasos i residus d'envasos.

 • Perfeccionament tècnic mitjà en matrius.

 • Mètodes i temps II.

 • Eines de Millora continuada.

 • Equips de millora continuada II.

 • Planificació y control de la Producció: MRP, JIT, OPT.

 • Habilitats direcció, negociació i comandament.

 • Qualitat atenció al client.

 • Prevenció de Riscos Laborals (Bàsic).

 • Planificació i control de l'acció preventiva.

 • Primers auxilis i socorrisme laboral.

 • Curs l’encalç moral en el treball: Mobbing.

 • Prevenció de lesions d’esquena i manipulació de càrregues.

 • Seguretat e higiene en el treball.

Idiomes: • Certificat de coneixements elementals de català.

 • Frànces bàsic. Mòdul I.

 • Italià. Mòdul I.

 
posted by Lluis Artigas Jorba at 11:02 AM | Permalink | 4 comments